Usługi

Usługi dodatkowe

 • audyt wewnętrzny, 
 • emergency response, 
 • śledztwa gospodarcze, 
 • informatyka śledcza, 
 • bezpieczeństwo biznesu, 
 • szkolenia, 
 • kodeksy etyki, 
 • doradztwo.

EtycznaLinia to narzędzie służące do wewnętrznej kontroli i przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nadużyciom i nieprawidłowościom w firmie. Rozwiązania EtycznejLinii oferują firmom i instytucjom odpowiednio dostosowane produkty i systemy tele-informatyczne pozwalające na zgłaszanie przez pracowników wszelkich nieprawidłowości i nadużyć w trybie non stop (24 godziny na dobę i 365 dni w roku).

Etyczna Linia jest dostosowywana do konkretnych potrzeb i specyfiki, każdej organizacji i opiera sie na czterech kanałach komunikacji:

 • infolinii telefonicznej (automatycznej lub z konsultantem), 
 • dedykowanej strony www, 
 • skrytki pocztowej, 
 • bezpośrednich spotkań i konsultacji.

System opracowany jest pod kontem działania 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku, w celu bezpiecznego, poufnego i anonimowego zgłaszania wszelkich informacji na temat nadużyć i nieprawidłowości zaistniałych w firmie.

Raportowanie odbywa się w trybie i częstotliwości uzgodnionej z Klientem. Do dyspozycji Klienta są także konsultanci i specjaliści z IBBC Group, firmy będącej partnerem strategicznym EtycznejLinii.